หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ

001. 15 กรกฎาคม 2562

002. 16 กรกฎาคม 2562 (เช้า)

003. 16 กรกฎาคม 2562 ( ปวารณาและโอวาท)

004. 17 กรกฎาคม 2562 (ปวารณาเข้าพรรษา)

005. 17 กรกฎาคม 2562 (เข้าพรรษา)

006. 18 กรกฎาคม 2562 (เช้า)

007. 19 กรกฎาคม 2562 (เช้า)

008. 19 กรกฎาคม 2562 (Thai corner)

009. 20 กรกฎาคม 2562 (เช้า)

010. 20 กรกฎาคม 2562 (เย็น)

011. 21 กรกฎาคม 2562 (เช้า)

012. 21 กรกฎาคม 2562 (เย็น)

013. 22 กรกฎาคม 2562 (เช้า)

014. 23 กรกฎาคม 2562 (เช้า)

015. 24 กรกฎาคม 2562 (เช้า)

016. 24 กรกฎาคม 2562 (เย็น)

017. 26 กรกฎาคม 2562 (เช้า)

018. 27 กรกฎาคม 2562 (เช้า)

019. 29 กรกฎาคม 2562 (เช้า)

020. 30 กรกฎาคม 2562 (เช้า)

021. 31 กรกฎาคม 2562 (เช้า)

022. 2 สิงหาคม 2562 (เช้า)

023. 3 สิงหาคม 2562 (เช้า)

024. 3 สิงหาคม 2562 (เย็น)

025. 4 สิงหาคม 2562 (เช้า)

026. 5 สิงหาคม 2562 (เช้า)

027. 7 สิงหาคม 2562 (เช้า)

028. 8 สิงหาคม 2562 (Thai Bonanza Rest)

029. 8 สิงหาคม 2562

030. 10 สิงหาคม 2562 (Florida Meditation QA)

031. 11 สิงหาคม 2562 (Mother Day Chant)

032. 13 สิงหาคม 2562 (เช้า)

033. 15 สิงหาคม 2562 (เช้า)

034. 16 สิงหาคม 2562 (Meditation QA)

035. 16 สิงหาคม 2562 (เช้า)

036. 17 สิงหาคม 2562 (เช้า)

037. 18 สิงหาคม 2562 (London Beauty shop)

038. 19 สิงหาคม 2562 (เช้า)

039. 20 สิงหาคม 2562 (เช้า)

040. 21 สิงหาคม 2562 (เช้า)

041. 21 สิงหาคม 2562 (เย็น)

042. 22 สิงหาคม 2562 (เช้า)

043. 23 สิงหาคม 2562 (เช้า)

044. 24 สิงหาคม 2562 (เช้า)

045. 25 สิงหาคม 2562 (เช้า)

046. 26 สิงหาคม 2562 (เช้า)

047. 26 สิงหาคม 2562 (After QA)

048. 28 สิงหาคม 2562 (เช้า)

049. 28 สิงหาคม 2562 (Sopa Luton)

050. 29 สิงหาคม 2562 (เย็น)

051. 30 สิงหาคม 2562 (เช้า)

052. 30 สิงหาคม 2562 (NOR Bodi Temple)

053. 31 สิงหาคม 2562 (เช้า)

054. 1 กันยายน 2562 (เช้า)

055. 1 กันยายน 2562 (เย็น)

056. 1 กันยายน 2562 (QA)

057. 2 กันยายน 2562 (เช้า)

058. 3 กันยายน 2562 (เช้า)

059. 4 กันยายน 2562 (เช้า)

060. 4 กันยายน 2562 (เย็น)

061. 5 กันยายน 2562 (เช้า) 

062. 6 กันยายน 2562 (เช้า) 

063. 6 กันยายน 2562 (เย็น)  

064. 6 กันยายน 2562 (Temple visit)  

065. 15 กันยายน 2562 (เช้า)  

066. 16 กันยายน 2562 

067. 17 กันยายน 2562 (เช้า)  

068. 19 กันยายน 2562 (เช้า)  

069. 20 กันยายน 2562 (เช้า)  

070. 21 กันยายน 2562 (เช้า)  

071. 22 กันยายน 2562  

072. 24 กันยายน 2562 (เช้า)  

073. 25 กันยายน 2562  

074. 26 กันยายน 2562 (เช้า)  

075. 26 กันยายน 2562 (GER Evening) 

076. 27 กันยายน 2562 (GER Evening) 

077. 28 กันยายน 2562 (GER Evening) 

078. 28 กันยายน 2562 (GER for Aon Husband) 

079. 29 กันยายน 2562 (GER Bochum) 

080. 30 กันยายน 2562 (GER Bremen) 

081. 30 กันยายน 2562 (GER Humburg) 

082. 30 กันยายน 2562 (GER NER) 

083. 3 ตุลาคม 2562 (Darcy and Turner family) 

084. 3 ตุลาคม 2562 (เช้า) 

085. 4 ตุลาคม 2562 (เช้า) 

086. 5 ตุลาคม 2562 (Cittavivek Evening) 

087. 6 ตุลาคม 2562 (เช้า) 

088. 7 ตุลาคม 2562 (เช้า) 

089. 7 ตุลาคม 2562 (Amaravati Evening) 

090. 7 ตุลาคม 2562 (Amaravati QA) 

091. 8 ตุลาคม 2562 (Amaravati Morning) 

092. 9 ตุลาคม 2562 (เช้า) 

093. 9 ตุลาคม 2562 (Katie House) 

094. 10 ตุลาคม 2562 (Nang House ) 

095. 11 ตุลาคม 2562 (Wales Dhamma Talk) 

097. 11 ตุลาคม 2562 (เช้า) 

096. 12 ตุลาคม 2562 (Wales Temple Morning) 

098. 13 ตุลาคม 2562 (End rain retreat monk) 

099. 13 ตุลาคม 2562 (เช้า) 

100. 13 ตุลาคม 2562 (เย็น) 

101. 14 ตุลาคม 2562 (IngThai Rest) 

102. 16 ตุลาคม 2562 (เย็น) 

103. 17 ตุลาคม 2562 (WatSanti Morning) 

104. 18 ตุลาคม 2562 (Watsanti Evening Chanting) 

105. 20 ตุลาคม 2562 (Kathin) 

106. 20 ตุลาคม 2562 (Kathina Eve Dhamma) 

107. 20 ตุลาคม 2562 (Kathina Even Chan) 

108. 20 ตุลาคม 2562 (เช้า) 

109. 21 ตุลาคม 2562 (เช้า)  

110. 5 พฤศจิกายน 2562 (Charc Funeral BKK) 

111. 7 พฤศจิกายน 2562 (Evening ดงติ้ว Nakorn Panom) 

112. 8 พฤศจิกายน 2562 (Evening วัดขามเฒ่า Nakorm Panom) 

113. 8 พฤศจิกายน 2562 (kathin ดงติ้ว Nakorm Panom) 

114. 10 พฤศจิกายน 2562 (กฐินกตปุญโญ RoiEt) 

115. 10 พฤศจิกายน 2562 (กฐินวัดคำผักกูด RoiEt) 

116. 11 พฤศจิกายน 2562 (กฐินป่ากุง RoiEt 1) 

117. 14 พฤศจิกายน 2562 (รพ หนองพอก1 RoiEt) 

118. 14 พฤศจิกายน 2562 (รพ หนองพอก2 RoiEt) 

119. 14 พฤศจิกายน 2562 (วัดป่าสักทอง Burirum) 

120. 15 พฤศจิกายน 2562 (exchef บุรีรัมย์1) 

121. 15 พฤศจิกายน 2562 (exchef บุรีรัมย์2) 

122. 16 พฤศจิกายน 2562 (รร.ศรีแสงธรรม Ubon1) 

123. 16 พฤศจิกายน 2562 (รร.ศรีแสงธรรม Ubon2) 

124. 17 พฤศจิกายน 2562 (เย็นวัดเพชรบูรณ์ Phetchaboon) 

125. 18 พฤศจิกายน 2562 (เย็นวัดเพชรบูรณ์ Phetchaboon) 

126. 19 พฤศจิกายน 2562 (เย็นวัดเพชรบูรณ์ Phetchaboon) 

127. 19 พฤศจิกายน 2562 (เย็นสวนโยมเอ Chantaburi) 

128. 20 พฤศจิกายน 2562 (เช้าสวนโยมเอ Chantaburi) 

129. 20 พฤศจิกายน 2562 (ดูที่คมบาง Chantaburi) 

130. 20 พฤศจิกายน 2562 (บ้านโยมยายป่วย Kombang) 

131. 21 พฤศจิกายน 2562 (บ้านโยมต่อ Bangkok) 

132. 21 พฤศจิกายน 2562 (หมอนิด บางขุนนนต์ Bangkok) 

133. 21 พฤศจิกายน 2562 (หมอนิด รัชดา Bangkok) 

134. 22 พฤศจิกายน 2562 (บ้านไก่คู่ Ratchaburi) 

135. 23 พฤศจิกายน 2562 (กุฎิสมุย Suratthani) 

136. 23 พฤศจิกายน 2562 (วัดพัฒนาราม Suratthani) 

137. 24 พฤศจิกายน 2562 (สมุย Samui) 

138. 01 ธันวาคม 2562 (บ้านพระอินทร์  Bangkok) 

139. 02 ธันวาคม 2562 (บางคล้า Chachangsao) 

140. 03 ธันวาคม 2562 (ที่พักสงฆ์ทองพูล Samutsakorn)

141. 05 ธันวาคม 2562 (บวชเนกขัมมะ FULL Karnchanaburi)

142. 05 ธันวาคม 2562 (บวชเนกขัมมะ โอวาทธรรม)

143. 07 ธันวาคม 2562 (Eve Dhamma กุฏิบุโรพุธโธ Jakarta)

144. 07 ธันวาคม 2562 (Morning กุฏิบุโรพุธโธ Jakarta)

145. 08 ธันวาคม 2562 (Morning กุฏิบุโรพุธโธ Jakarta)

146. 08 ธันวาคม 2562 (Eve Dhamma กุฏิบุโรพุธโธ Jakarta)

147. 09 ธันวาคม 2562 (Morning กุฏิบุโรพุธโธ Jakarta)

148. 10 ธันวาคม 2562 (Morning ไร่ชาอีบู Puncak) 

149. 11 ธันวาคม 2562 (Morning ไร่ชาอีบู Puncak) 

150. 12 ธันวาคม 2562 (Morning กุฏิบุโรพุธโธ Jakarta)

151. 13 ธันวาคม 2562 (Morning กุฏิบุโรพุธโธ Jakarta)

152. 14 ธันวาคม 2562 (ฉลองเปิดวัดเมืองไพร Roi ET)

153. 15 ธันวาคม 2562 (ดูที่โยมปภัสสร FULL Kumpangphet)

154. 15 ธันวาคม 2562 (ดูที่โยมปภัสสร Kumpangphet)

155. 16 ธันวาคม 2562 (ตำรวจ Konkhaen)

156. 18 ธันวาคม 2562 (บ้านโยมทวีนุช Bangkok)

157. 19 ธันวาคม 2562 (บ้านโยมทวีนุช After Bangkok)

158. 19 ธันวาคม 2562 (บ้านโยมทวีนุช Bangkok)

159. 19 ธันวาคม 2562 (Burt Bee Bangkok)

160. 19 ธันวาคม 2562 (บ้านนันทวัน Bangkok)

161. 19 ธันวาคม 2562 (บ้านบางนา Bangkok)

162. 19 ธันวาคม 2562 (วัดป่ากุง Roi Et)

163. 20 ธันวาคม 2562 (ป่ากุง Roi Et)

164. 20 ธันวาคม 2562 (สวดมนต์ทำวัตรเช้านั่งสมาธิ ป่ากุง Roi Et)

165. 21 ธันวาคม 2562 สวดพระปริต โรงน้ำแข็ง Mahasarakam)

166. 21 ธันวาคม 2562 (โอวาทธรรม Before โรงน้ำแข็ง Mahasarakam)

167. 21 ธันวาคม 2562 (โอวาทธรรม โรงน้ำแข็ง Mahasarakam)

168. 22 ธันวาคม 2562 ( มมร Roi ET)

169. 22 ธันวาคม 2562 (เกริ่นต่ออายุครบรอบปี บ้านหัน)

170. 22 ธันวาคม 2562 (นิมนต์บิณทบาตบนศาลา)

171. 22 ธันวาคม 2562 (บุญกุ้มข้าว บ้านหัน Roi ET)

172. 22 ธันวาคม 2562 (พระสงฆ์สวดต่ออายุ บ้านหัน)

173. 22 ธันวาคม 2562 (โอวาทธรรมเย็น บ้านหัน)

174. 23 ธันวาคม 2562 (โอวาทธรรมเย็น บ้านหัน)

175. 23 ธันวาคม 2562 (พุทธไทสง เย็น คำถาม)

176. 23 ธันวาคม 2562 (พุทธไทสง เย็น โอวาทธรรม)

177. 24 ธันวาคม 2562 (พุธไทสง เช้า)

178. 24 ธันวาคม 2562 (วัดป่ากุง Roi ET)

179. 26 ธันวาคม 2562 (วัดป่ากุง เช้า Roi ET)

180. 26 ธันวาคม 2562 (ต่ออายุแม่ชี เย็น FULL)

181. 27 ธันวาคม 2562 (เฮียคุ้งวาปี เช้า Mahasarakam)

182. 28 ธันวาคม 2562 ( สุภาพร เช้า Mahasarakam)

183. 28 ธันวาคม 2562 (วัดคำผักกูด เย็น Roi ET)

184. 29 ธันวาคม 2562 (วัดคำผักกูด เช้า Roi ET)

185. 30 ธันวาคม 2562 (บ้านโยมป่ากุง เช้า Roi ET)

 

 

186. 31 ธันวาคม 2562 (บ้านหนองแดง เช้า Roi ET)

187. 31 ธันวาคม 2562 (วัดป่ากุง เช้า Roi Et)

188. 31 ธันวาคม 2562 (บุญกุ้มข้าวป่ากุง เย็น Roi ET)

189. 01 มกราคม 2563 (งานกุ้มข้าวใหญ่ วัดป่ากุง เช้า Roi Et)

190. 01 มกราคม 2563(โรงเรียน ศรีสมเด็จ เช้า)

191. 01 มกราคม 2563(งานกุ้มข้าวใหญ่ วัดป่ากุง เช้า Roi Et2)

192. 01 มกราคม 2563(บ้านเหล่าล้อ เย็น Roi Et)

 

 

 

 

ทานอาหารกาย บุญอาหารใจ

 โรงทานทำบาป

 ร่ำรวย สวยงาม

 หาความมีออกจากใจ