เทศน์หลวงปู่บุญมา คัมภัรธัมโม

001 ธรรมบรรยายวันที่ 6 พฤษภาคม ณ บ้านแม่ 2560

002 ธรรมบรรยายวันที่ 2 มีนาคม 2560 

003 ธรรมบรรยายในงานสรงนำ้พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าปานค้อ 19 กุมภาพันธ์ 2559

004 ธรรมบรรยายในรายการแสงธรรมสว่างใจ 6 มกราคม 2558

005 ธรรมบรรยายวันที่ 17 พฤษภาคม 2560(2) 

006 ธรรมบรรยายวันที่ 17 มีนาคม 2560.mp(6)

007 ธรรมบรรยายวันที่ 24 มีนาคม 2560

008 ธรรมบรรยายวันที่ 25 มีนาคม 2560

009 ธรรมบรรยายวันที่ 8 เมษายน 2560

010 ธรรมบรรยายงานมุฑิตาจิต หลวงปู่ทอน ณ วัดป่ามณีกาญจน์ 30 เมษายน 2560

011 ธรรมบรรยายวันที่ 1 พฤษภาคม 2560.mp3(2)

012 ธรรมบรรยายวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

013 วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโณ 11 มีค. 55

014 ธรรมบรรยายวันที่ 16 มีนาคม 2560(2)

015 ธรรมบรรยายวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

016 ธรรมบรรยายวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 

017 ศีลและธรรม ธรรมบรรยายวันที่ 19 สิงหาคม 2558(1)

018 ธรรมบรรยายวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

019 ธรรมบรรยายวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

020 ธรรมบรรยายวันที่ 8 พฤษภาคม 2560.mp3(2)

021 ธรรมบรรยายวันที่ 4 มิถุนายน 2560

022 ธรรมบรรยายวันที่ 9 มีนาคม 2560 

023 ธรรมบรรยายวันที่16 มีนาคม 2560 

024 ธรรมบรรยายวันที่ 17 มีนาคม 2560 (1)

025 ธรรมบรรยายวันที่ 10 พฤษภาคม 2560

026 ธรรมบรรยายวันที่ 8 มิถุนายน 2560

027 การกำหนดรู้ทุกข์จนถึงดับทุกข์  7 มค. 60

028 วัดป่าหนองแข้ดง จ.ร้อยเอ็ด 21 พย. 57

029 ธรรมบรรยายโปรดผู้ป่วย

030 หัดภาวนา  ที่วัดสีห์พนม จ.สกลนคร 25 กพ.57

031 วัดป่ามณีกาญจน์ 28 พย.57

032 ปัญญาอบรมสมาธิ ธรรมบรรยายวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558

033 คุณบิดามารดา อริยสัจ4 ขันธ์ 5 ธรรมบรรยายวันที่ 8 สิงหาคม 2559

034 วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน 11 มีค. 59

035 ทีโอที 9 มค.58

036 งานพระราชทานเพลงหลวงปู่บุญมี วันที่ 24 มกราคม 2559

037 ศีล สมาธิ มรรค 8 ธรรมบรรยายวันที่ 31 มกราคม 2560

038 ธรรมะบรรยายวันที่ 5 มีนาคม 2560 

039 ธรรมบรรยายวันที่ 15 มีนาคม 2560 

040 ธรรมบรรยายในงานถวายเพลิงหลวงปู่น้อย วันที่ 9 กันยายน 2560

041 ธรรมบรรยาย2557

042 ธรรมบรรยายวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

043 แสดงธรรมสากัจฉาที่วัดภูทอก 2557

044 อบรมพระใหม่และผู้มาปฏิบัติธรรม 26 กพ.57

045ธรรมบรรยายวันที่ 26 มีนาคม 2560

046 ธรรมบรรยายเรื่องเรามีกรรมเป็นของๆตน

047 ธรรมบรรยายเรื่องพิจารณาอาการ 32 

048 ธรรมบรรยายในงานหลวงปู่พุนพิน

049 ธรรมบรรยายเรื่องค้นหาตนด้วยทาน ศีล ภาวนา

050 จิตทุกข์ กายทุกข์ ธรรมบรรยาย วันที่ 27 มกราคม 2560(2)

051 ธรรมบรรยายวันที่17 มีนาคม 2560 (5)

052 ธรรมบรรยายสากัจฉาเชียงใหม่ มกราคม 2560

053 ธรรมบรรยายวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

054 ธรรมบรรยายฉลองกฐิน ณ วัดป่านาคนิมิตต์ วันที่ 25 ตุลาคม 2556mp3

055 ธรรมบรรยายวันที่ 17 พฤษภาคม 2560.mp(2)

056 การกำหนดลมหายใจ ธรรมบรรยายวันที่ 20 มกราคม 2560

057 ธรรมบรรยายวันที่ 25 เมษายน 2560

058 ธรรมบรรยายวันที่ 24 มีนาคม 2560.mp3(2)

059 ธรรมบรรยายศาลาลุงชิน 12 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2549 

060 ธรรมบรรยายหลวงปู่บุญมา

061 ธรรมบรรยาย2559

062 กระแสจิต-กิเลส ธรรมบรรยายวันที่ 25 มกราคม 2560

063 ธรรมบรรยายงานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่เคน เขมาสโย วันที่ 2 มีนาคม 2557.mp(2)

064 ธรรมบรรยายวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

065 สมาธิ รู้ละ รู้วาง ถูกทางปัญญา ธรรมบรรยายวันที่ 27 มกราคม 2560

066 ธรรมบรรยายวันที่19 มีนาคม 2560

067 เกิดแก่เจ็บตาย ธรรมมบรรยาย วันที่ 17 มกราคม 2560

068 จิตภวนา ธรรมบรรยายวันที่ 19 มกราคม 2560

069 ธรรมบรรยายวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

070 คำไหว้พระจุฬามณี