ภาพกิจกรรมการทำบุญประจำปี 2559

01.งานบุญประจำปี 2559 วันที่ 24-25 มกราคม 2559

02.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559

03.หลวงปู่สมเกียรติ ชิตมาโร วันที่ 18-19 มีนาคม 2559

04.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วันที่ 3-4 เมษายน 2559

05.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 22-23 เมษายน 2559

06.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559

07.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 13-14 มิถุนายน 2559

08.ร่วมออกโรงทานงานวันละสังขารหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล 17-18 มิ.ย. 2559

09.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2559

10.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัม วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559

11.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 24-25 ส.ค. 2559

12.หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต วันที่ 2-3 ก.ย. 2559

13.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 29-30 ก.ย. 2559

14.หลวงปู่สมเกียรติ ชิตมาโร วันที่ 7-8 ต.ค. 2559

15.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 26-27 ต.ค. 2559

16.หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วันที่ 3-4 พ.ย. 2559

17.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 24-25 พ.ย. 2559

18.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 20-21 ธ.ค. 2559

ภาพกิจกรรมการทำบุญประจำปี 2560

1.ธรรมสัญจรครั้งที่ 1 วันที่ 3-4 ม.ค. 2560 ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

2.งานทำบุญประจำปี 2560 ชุดที่ 1 เย็นวันที่ 13 ม.ค. 2560

3.งานทำบุญประจำปี 2560 ชุดที่ 2 เช้าวันที่ 14 ม.ค. 2560

4.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 22-23 ก.พ. 2560

5.ธรรมสัญจรครั้งที่ 2 วันที่ 24-25 ก.พ. 2560 ณ วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ

6.หลวงปู่อ้ม สุขกาโม เช้าวันที่ 4 มี.ค. 2560

7.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 16-17 มี.ค. 2560

8.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 28-29 เม.ย. 2560

9.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วันที่ 5 พ.ค. 2560

10.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 29-30 พ.ค. 2560

11.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 22-23 มิ.ย. 2560

12.หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต วันที่ 1 ก.ค. 2560

13.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 28-29 ก.ค. 2560

14.หลวงปู่สุธรรม สุธัมโม วันที่ 4-5 ส.ค. 2560

15.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 30-31 ส.ค. 2560

16.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 29-30 ก.ย. 2560

17.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 25-26 ต.ค. 2560

18.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม 20-21 พฤศจิกายน 2560

19.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ,หลวงตาสมหมาย อัตตมโน 29-30 พ.ย. 2560

20.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560