ภาพกิจกรรมการทำบุญประจำปี 2561

1.งานบุญประจำปี 2561 วันที่ 6-7 มกราคม 

2.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561

3.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 29-30 มีนาคม 2561

4.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วันที่ 20-21 เมษายน 2561

5.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561

6.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วันที่ 12 มิถุนายน 2561

7.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561

8.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 20-21 ก.ค. 2561

9.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ,หลวงปู่สมเกียรติ ชิตมาโร วันที่ 17 ส.ค. 2561

10.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 31 ก.ย. และ 1 ก.ย. 2561

11.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วันที่ 7 ก.ย. 2561

12.หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโณ วันที่ 28-29 กันยายน 2561

13.หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต วันที่ 9-10 ต.ค. 2561

14.หลวงตาสมหมาย อัตตมโน วันที่ 29-30 พ.ย. 2561

Page 3 of 3